Hiển thị một kết quả duy nhất

100,000
100,000
80,000